Vítame Vás na stránke spoločnosti TZB ProjektIng, s.r.o.

          Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu v oblasti komplexnej projekcie technického zariadenia budov už od roku 2009 kedy bola zapísaná do živnostenského registra. Pôvodne sa špecializovala výhradne na technické zariadenie budov, čiže projekciu zdravotechniky, vykurovania, núteného vetrania, tepelnotechnické posúdenia stavieb a energetickú certifikáciu. V roku 2012 sa postupne pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným a začala poskytovať aj inžiniersku činnosť a súvisiace poradenstvo v oblasti stavebnej legislatívy, z čoho vznikol spojením slov Projekcia a Inžiniering aj jej názov. Postupne svoje portfólio rozšírila aj o architektonické služby a od roku 2013 poskytujeme pod hlavičkou TZB ProjektIng, s.r.o. komplexné služby od architektonickej štúdie, cez projektovú dokumentáciu na umiestnenie stavby, spracovanie projektu na stavebné povolenie, realizačnej projektovej dokumentácie, s tým súvisiace poradenstvo v oblasti technického, technologického a energetického vybavenia predmetnej stavby až po zabezpečenie inžinierskej činnosti.
Tepelnotechnické posúdenia
Energetická certifikácia
Kontakt
Vykurovanie, chladenie, vetranie
Zdravotechnika
Architektúra